Vergoeding

(Psychoanalytische) Psychotherapie valt onder de basisverzekering en wordt geheel of bijna geheel vergoed. In dat geval geldt het standaard N.Z.A. tarief.

Uit privacy-overwegingen kiezen sommige mensen ervoor hun psychotherapie uit eigen middelen te bekostigen. Het tarief wordt dan in onderling overleg bepaald.

Psychoanalyse wordt sinds een aantal jaren niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief wordt in onderling overleg bepaald.