Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse

Tijdens een psychoanalytische behandeling staat de ontmoeting centraal. Met andere woorden: niets móet; de analyticus/therapeut zal niet proberen om je in een bepaalde richting te bewegen, of aangeven wat volgens hem, of de heersende culturele mores, wenselijk is en wat niet. In de eerste plaats probeert hij/zij zo goed mogelijk te luisteren en te faciliteren dat zich een proces van gezamenlijk hardop denken kan ontvouwen. Over het algemeen is daar tijd voor nodig, omdat dit natuurlijk alleen maar mogelijk is in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Alles zeggen tegen iemand die naar alles luistert

Na een tijdje – hoe lang verschilt bij iedereen – kan iemand zich in gesprek met de therapeut/analyticus voldoende vrij gaan voelen om te zeggen wat in hem/haar opkomt. Meestal ontstaat er dan een contact waarbinnen zaken geëxploreerd kunnen worden die voordien zó vanzelfsprekend leken dat ze nooit verwoord zijn, of te beangstigend en beschamend waren om over te denken en praten.

Langs deze weg kan er meer duidelijk worden van een eigen binnenwereld, bestaande uit belevingen, fantasieën en dromen die -grotendeels onbewust- het voelen, denken en handelen beïnvloedt. Tijdens een dergelijk proces richt je de aandacht steeds naar binnen, in contact met de therapeut/analyticus en dat is nodig om meer voeling te krijgen met wie je bent en waar de bestaande problemen uit voortkomen.

Het contact met de therapeut/analyticus kan dan tijdelijk een belangrijke plek in je leven innemen; iemand met wie je, in een hechte samenwerking, jezelf beter leert kennen. De analyticus zal proberen tijdens dit proces zo zorgvuldig mogelijk aanwezig te zijn.

Voor mensen die een psychoanalyse of psychotherapie ondernemen is het mogelijk om zichzelf veel beter te leren kennen, kanten te ontdekken die mogelijk wel vaag bekend waren, maar nog nooit zo serieus werden genomen. Dit kan bestaande klachten doen verminderen, meer diepgang aan het leven geven en ertoe leiden dat je meer innerlijke vrijheid ervaart, waardoor je andere keuzes kan maken. Bij sommige mensen kan een psychoanalytische behandeling ertoe leiden dat ze überhaupt verder willen leven, of voor het eerst een eigen leven kunnen opbouwen.

Werkwijze

Ik werk in mijn eigen praktijk, in een persoonlijke en discrete sfeer. Dat betekent dat ik vanaf de eerste ontmoeting de behandelaar ben. Ondertussen heb ik regelmatig overleg met collega’s, maar ook tijdens die contacten staat discretie voorop. De nadruk op vertrouwelijkheid en discretie is mijns inziens nodig om een zo open en veilig mogelijke sfeer te handhaven, waarbinnen in potentie alles aan de orde kan komen.